15. 6. 2020–19. 6. 2020, Petra Všetečková Školka

Výletní týden

Tento týden byl ve znamení cestování. Povídali jsme si příběh dvou kamarádů, kteří měli velmi odlišné povahy, přesto se spolu rádi vydávali na výlety a jiné výpravy za dobrodružstvím. Učili se vzájemně respektovat jeden druhého a spolupracovat ve chvílích, kdy bylo třeba. My jsme se se školkou ve středu vydali také na takový celodenní výlet. Na začátku cesty nás kousek popovezli někteří z rodičů a potom už jsme putovali pěšky. Cestou jsme se osvěžili u studánky, zkusili svou obratnost při lezení po velikých kamenech, obdivovali rozmanité stavby lesních mravenců, trénovali rovnováhu při chůzi po kládách, zkoušeli, kdo dál doskočí a vylezli jsme také na jeden veliký kopec. Svačinky si někteří z nás zpestřili ochutnáváním lesních jahůdek nebo borůvek, které našli při cestě. Kobědu si každý opekl to, co našel v batůžku a zastávky nám zpestřilo několik zajímavých setkání, např. s jezdkyněmi na koních. Cílem naší cesty pak byla v lese schovaná skála, na kterou si děti zkusily lézt jako praví horolezci, pěkně v sedáku a na laně. Až nahoru sice nevylezl nikdo, ale i tak bylo potřeba k udržení se na skále velké síly, odvahy a obratnosti. Zpět ke školce už jsme se vraceli nám dobře známými cestičkami. Všichni jsme si výpravu parádně užili a těšíme se, jaká překvapení na nás čekají v dalším týdnu.

Prstová říkanka
Výletníčků malých pět, vydalo se na výlet,
první panáček sedl na vláček,
druhý odplul lodí,
třetí letěl vzducholodí,
čtvrtý odjel autobusem
a ten pátý chudinka musel běžet klusem.