13. 2. 2019 15:30

Předškolní skupinky

Kdy
13. 2. 2019 15:30 - 6. 3. 2019 17:00
Kde
Mraveniště, Markoušovice 113, 542 32 Velké Svatoňovice
Pořádá
Mraveniště, z.s.
Kontakt
eva.portychova@domraveniste.cz, Eva Portychová, ředitelka školy, +420.737162461
Setkávání pro budoucí školáky

V únoru a březnu se sešlo 6 předškoláků se svými rodiči na předškolních skupinkách, které probíhaly jednou týdně odpoledne v Mraveništi pod vedením Evy Portychové. Děti měly možnost vyzkoušet si různé činnosti a dovednosti, které jsou důležité pro vstup do školy a pomáhají rozvíjet jemnou motoriku, řeč, zrakové i sluchové vnímání, pozornost i spolupráci. Rodiče mohli zase vidět své dítě ve skupince vrstevníků a někteří si i díky docházce do skupinek dokázali odpovědět na otázku, zda se jejich dítko jeví školsky zralé nebo to pro něj bude lepší až za rok. Věříme, že každému účastníkovi skupinek přinesl společně strávený čas něco užitečného.