23. 5. 2022–27. 5. 2022, Jana Píšová Rodinné centrum

Čtyři živly

Každý den - jeden živel, tak to byl náš týden. V pondělí jsem se nechali jak oblázky omývat vodou a zpívali voda, voděnka. V úterý jsem pracovali se zemí - s hlínou, ze které vzniknou keramické studánky. Ve středu jsme si hráli se vzduchem - vyráběli vějířky, a zkoumali náš dech. Ve čtvrtek jsme dělali ohnivé obrázky a jeden malý ohýnek si rozdělali na zahradě. Pátek byl završením všech čtyř živlů. Každý z nich je tu s námi - je dobrým pomocníkem, je třeba se k němu chovat uctivě, aby nepřerostl do rozměrů, které bychom neustáli.