Anna Štěpánková

anna.stepankova@domraveniste.cz +420.603742590

Během dálkového magisterského studia na pedagogické fakultě v Brně, jsem měla tu možnost vypomáhat v začátku Mraveniště. V té době to byla jen skupinka pár dětí ve školkovém věku. Od té doby se Mraveniště hezky rozrostlo a vytvořila se komunita podobně smýšlejících lidí, kteří chtějí pro své děti něco navíc. Velmi si cením přátelského, laskavého a respektujícího přístupu. Proto jsem se rozhodla, že svého prvorozeného syna budu vozit právě do Mravenečka, aby se mohl rozvíjet v bezpečném a rodinném prostředí. Jsem přesvědčená, že výběr předškolního zařízení má velký vliv na formování osobnosti.

Jsem vděčná, že i já patřím do rodiny Mraveniště, a to už nejen z pozice rodiče, ale i jako průvodkyně dětí v rodinném centru Mraveneček, členka rady spolku a od září 2023 i v roli předsedkyně spolku.Do Mraveniště přicházím se svým klidným, laskavým, ale pevným přístupem k životu, výchově a péči o děti. Chci spoluvytvářet bezpečné prostředí.

Jana Píšová

jana.pisova@domraveniste.cz +420.773749210

„Janinko, Janinko,“ volal brouček...Tak jak pro malého broučka byla kmotřička Janinka milou útěchou i oporou, tak i já se snažím být tím vším těm nejmenším „mravenečkům“. Všem, kteří přichází z rodiny do prvního dětského kolektivu nabízím otevřenou náruč k pomazlení, pomoc s prvním osamostatněním, volnou hru, malování, zpěv, doprovod při kochání se přírodou, pevný řád dne a roku, a hlavně klid a čas na vše, co potřebují. To vše mám ráda. Už od vysoké školy se pohybuji mezi dětmi, nejprve v kolektivu školním, až nyní s dětmi menšími - plním si tak dávný sen poté, z dob, kdy jsem si oblíbila svou paní učitelku v MŠ. Vyzkoušela jsem si i práci v lesní školce a celodenní pobyt na čerstvém vzduchu, avšak místní zázemí jsem si zamilovala.Jsem dcera přejících rodičů, starší sestra, teta, žena hodného muže a maminka dvou kluků, se kterými bydlím kousek za Hronovem.

Šárka Janatová Grulichová

sarka.janatova.grulichova@domraveniste.cz +420.607877399

Finance a platby školkovného v dětské skupině a rodinném centru