Anna Štěpánková

anna.stepankova@domraveniste.cz

Během dálkového magisterského studia na pedagogické fakultě v Brně, jsem měla tu možnost vypomáhat v začátku Mraveniště. V té době to byla jen skupinka pár dětí ve školkovém věku. Od té doby se Mraveniště hezky rozrostlo a vytvořila se komunita podobně smýšlejících lidí, kteří chtějí pro své děti něco navíc. Velmi si cením přátelského, laskavého a respektujícího přístupu. Proto jsem se rozhodla, že svého prvorozeného syna budu vozit právě do Mravenečka, aby se mohl rozvíjet v bezpečném a rodinném prostředí. Jsem přesvědčená, že výběr předškolního zařízení má velký vliv na formování osobnosti.

Jsem vděčná, že i já patřím do rodiny Mraveniště, a to už nejen z pozice rodiče, ale i jako průvodkyně dětí v rodinném centru Mraveneček, členka rady spolku a od září 2023 i v roli předsedkyně spolku.Do Mraveniště přicházím se svým klidným, laskavým, ale pevným přístupem k životu, výchově a péči o děti. Chci spoluvytvářet bezpečné prostředí.

Dita Ferdová

dita.ferdova@domraveniste.cz

Vystudovala jsem sociologii a personální management na Masarykově univerzitě v Brně a pracovala jsem v různých oblastech personalistiky. Nepřestává mě překvapovat různorodost, kterou jsme obklopeni. Obdivuji a ráda podporuji nadšení, talent, radost, snahu, upřímnost. Ráda se zastavím a „jen tak“ jsem.

Mravenčí školku a školu navštěvují naše děti. V Mraveništi si cením především otevřenosti, radosti, respektujícího přístupu, pevného a klidného důrazu na dodržování hranic, vstřícnosti, spojení s přírodou a společností, ve které žijeme. Mojí úlohou zde je spolupořádání Mraveništních akcí a administrativní činnost.

Martina Sofie Laskavá

martina.sofie.laskava@domraveniste.cz +420.737664284

V Mraveništi působím jako účetní, pokladní, zpracovávám žádosti o granty a dotace. Vystudovala jsem obchodní akademii a poté vyšší odbornou školu cestovního ruchu. Pracovala jsem v médiích, dále jako překladatelka, v centru pro zdravotně postižené jako projektový manažer a lektorka volnočasových aktivit (jóga, orientální tanec). Nějaký čas jsem strávila v Anglii jako au-pair, kde jsem se starala o děti a studovala angličtinu. Po dlouhodobém působení v Hradci Králové jsem se rozhodla vrátit se do Podkrkonoší a být tak blíže přírodě. Ve volném čase jezdím na kole, ráda vařím a peču, miluju přírodu, zajímám se o alternativní terapie a přírodní léčbu.

Eva Michlová

eva.michlova@domraveniste.cz +420.605579551

Jmenuji se Eva a jak už mé jméno napovídá miluji život. Ke všemu živému přistupuji s pokorou a vírou, že každý má na světě své místo a poslání. Právě tato životní filosofie mě přivedla i k mému studiu a předchozímu zaměstnání, jehož hlavní náplní byla péče o mentálně postižené osoby. Práce s touto specifickou skupinou osob mě naučila trpělivosti a otevřenosti rozvíjet i drobné dovednosti a schopnosti druhých. Během svého života jsem okusila i jiné obory a žila v Praze, ale můj zarytý patriotismus, vztah k Trutnovsku a touha „dělat zase něco smysluplného“ mě přivedl zpět.
Dnes jsem maminkou dvou dětí. Společně objevujeme zákonitosti přírody i lidského soužití, které mé děti vedou k respektu ke všemu živému a odpovědnosti. Věřím, že tak jako u mých dětí, pomohu objevovat svět i Mravenečkům. Jsem společenská, mám ráda přírodu, zvířata, nejvíce žáby, houbaření, stanování, bylinky, tvoření, hudbu, lípy v květu, ráda jezdím na výlety a poznávám nová místa.

Zdeněk Portych

zdenek.portych@domraveniste.cz

Vystudoval jsem geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Během studia i po něm jsem se kromě cestování a různých profesí věnoval roli vychovatele, která mě posléze přivedla k učitelství - nejprve především zeměpisu a informatiky, následně k učitelství 1. stupně a nyní především Hejného matematiky na základní škole. Rád v Mraveništi zúročím své postřehy ze školství a vzdělávání dětí i dospělých, pomůžu s tvorbou webu a další prezentací. Budu šťastný, pokud se moje děti budou chtít vzdělávat s chutí, radostí a vlastní touhou po poznání, a ne jen z důvodu, že se to po nich chce. Svůj volný čas momentálně dělím mezi rodinu, hudbu a věci s tím spojené. S chutí se zapojuji do akcí a projektů, o kterých si myslím, že mají smysl a dělají radost nejen mně, ale i ostatním.

Eva Portychová

eva.portychova@domraveniste.cz +420.737162461

Patřím mezi zakládající členy Mraveniště a s velkou pokorou a vděčností se dívám na každý prožitý rok tady, co vše je možné, jak Mraveniště roste a díky tomu se i proměňuje. Společně postupně naplňujeme vize prostoru komunitního vzdělávacího centra od nejmenších po nejstarší, které stojí na několika základních pilířích respektu jeden ke druhému, spolupráci, co nejvíce v souladu s přírodou a jejími rytmy, prožitky, otevřenou komunikací a důležitostí každého jednotlivého člena. Zažíváme radosti i starosti a mě neustále fascinuje každodenní život se svou jedinečností. Je to dobrodružná cesta plná výzev a těším se, co přinese dále.

Od počátku vzniku Mraveniště se více věnuji naplňování a budování základní školy, ve které pracuji od roku 2017 jako ředitelka. Dříve jsem působila v roli poradenské a školní psycholožky i učitelky. Hojně zkušeností mi přináší život sám, moje rodina s mužem a čtyřmi dětmi. Mám ráda poznávání míst, čtení knih, hudbu, poctivost i upřímnost, těší mě organizace akcí, bytí s lidmi i po chvilkách ticho o samotě.

Marta Štěpánková

marta.stepankova@domraveniste.cz

Narodila jsem se roku 1986 v Praze, kde jsem prožila svých 25 let života. Dětství jsem strávila s rodinou ve Východních čechách u babičky na venkově, kde jsme krmili slepice, kočku, králíky, sušili seno a v létě spali pod širákem. Vystudovala jsem Ochranu přírody a Učitelství odborných předmětů na ČZU v Praze. Při tom jsem hrála divadlo, na klavír, na flétnu a florbal. Srdce mě ale táhlo k dětem. Několik let jsem proto lektorovala v ekocentrech environmentální výchovu pro mateřské školky. V Hradci Králové, kde jsem pár let žila, se mi splnilo mé velké přání-založit Lesní mateřskou školku, kde jsem několik let průvodcovala. Po narození syna mé kroky směrovaly do Podkrkonoší a uchvácená horama a jejich krásou, jsem zde již zakotvila.

Mám ráda respektující přístup k lidem, origami, zelené zahrady, bylinky, lidi s dobrým srdcem, píseň "Kometa" oprýskané zdi, knihy Františka Skály, přirozené věci, malá kina, netradiční umělecké prvky, Vánoce, sluníčko, les a cesty na koloběžce či vlakem:) Ve volném čase tvořím, muzicíruji a provádím lidi na cestě za změnou v oblasti zdraví, sebepéče a třídění dle Marie Kondo. Mám syna Benjamína a canisterapeutickou labradorku Fidu. Fascinuje mě oblast lidské psychiky a vztahů obecně. Právě proto průvodcuji dětem a ony mně. Těší mě, že Mraveniště se pro nás všechny stalo místem, kde nám to dává smysl. Místem, kde trávíme čas a můžeme si ho spolutvořit. A za to velké dík.

Vlastimil Unucka

vlastimil.unucka@domraveniste.cz

V Jestřebích horách jsem strávil dá se říci své dětství. Vzpomínky na prázdniny u babičky a dědy v Malých Svatoňovicích mě budou hřát do smrti. Krásná a panenská příroda spolu s touhou vychovávat děti mimo ruch velkoměsta a dopřát jim "trochu jiné vzdělání", než se dostalo nám, nás nakonec přitáhla do Markoušovic. Tuhle malebnou vesničku si pamatuji ze svých toulek na běžkách, když tu ještě takříkajíc "chcípl pes" a nikdy by mě nenapadlo, že tu jednou budu zapouštět kořeny.

Jelikož jsme ale teď již dá se říci místní, připadalo nám logické vstoupit do spolku a pomoci Mraveništi, jak budeme moci. Vzděláním nepedagog mohu Mraveništi nabídnout spíše pomoc po technické stránce. Mraveništi bych přál, aby se drželo hodnot, se kterými bylo zakládáno a nadále bylo místem, kde se mohou potkávat lidé s různými pohledy na různé věci a přesto zůstávat přáteli. Přáteli, kteří budou s respektem k dětem a ostatním rozvíjet naši komunitu.

Petra Všetečková

petra.vseteckova@domraveniste.cz

Působení v Mraveništi je pro mě jako návrat domů, jako když najdete místo, kde můžete spočinout, být sami sebou a dělat vše tak, jak umíte nejlépe. Vystudovala jsem pedagogiku a sociální práci, prošla kurzy Respektování a Nevýchovy, práce s emocemi a řadu dalších a to vše testovala v praxi. Život mě zavál na spoustu pestrých míst a umožnil mi načerpat řadu různorodých zkušeností, v rámci mého působení ve vzdělávání jsem měla možnost pracovat s dětmi i s dospělými. Největší zvrat v mém životě ale způsobily mé tři děti, které mě denně inspirují k dalšímu sebepoznávání a ukazují mi, že existují i jiné způsoby a možnosti výchovy, než jen ty, které známe z dětství. Že to není o tom, kdo s koho, ale že jsme v tom spolu. V Mraveništi jsem se nejprve podílela na přípravě Walinky pro nejmenší Mravenečky a následně působila jako průvodce dětí ve školce. Mým záměrem je pomáhat tvořit bezpečné prostředí, ve kterém se děti mohou svobodně rozvíjet, být samy sebou, učit se, i chybovat. Baví mě psychologie a objevování skrytých souvislostí, sílu čerpám v přírodě, mám ráda jógu, tanec a volné tvoření, při kterém může promlouvat naše duše. Do Markoušovic dojíždíme z Trutnova.