Příběhy hlásek

Příběhy hlásek - pravidelný cyklus určený pro předškoláky a děti prvních tříd. Prožívání zvuku hlásek, jejich příběhů - jak na nás působí? Prožitky vyjádříme hrou a výtvarnou, pohybovou či rytmickou aktivitou.

Setkání probíhají každou středu od 13.30 do 15.00 hod v Mraveništi.

Cena programu je 750,- Kč za pololetí.

Cyklus začíná 29. 9. 2021.

Kontakt: Jana Píšová, jana.pisova@domraveniste.cz