9. 12. 2019–14. 12. 2019, Michal Šafránek Škola

Advent pokračuje

Vánoce se nám blíží, ve škole jsme společně zapálili druhou adventní svíci a čas během týdne jsme mimo jiné věnovali přípravě společného mravenčího divadla Mariin oslík a výrobkům na sobotní rozsvícení vánočního stromu na návsi v Markoušovicích. Díky Kláře jsme si každý vyrobili vlastní linoryt od vyřezání obrazce do lina až po otištění barvy. V angličtině jsme tvořili otázky a v češtině jsme posilovali znalost vyjmenovaných slov. Páteční ráno jsme se vypravili bádat do Státního okresního archivu v Trutnově, kde jsme díky panu řediteli Reilovi a jeho kolegyni poznali, co to archiv je, co se v něm nachází, mohli jsme do rukou vzít typář, zkusit si přečíst kurent nebo rozluštit letopočet ukrytý v nápisu na božích mukách římskými číslicemi. Týden nám zakončilo plavání a následně i sobotní rozsvícení stromu, kde školáci účinkovali i při hudebním vystoupení v kostele, tak i prodávali vlastní výrobky u stánku na návsi. Matematika se hodila neb počty byly vysoké...

Blog

Škola