17. 4. 2023–21. 4. 2023, Eva Bittnerová Škola

Lidé kolem nás/Kovy-Nekovy (VIII.+VII.+VI.)

V chemii jsme se seznámili s nekovy - čertovskou sírou a fosforem, polokovy - křemíkem, germaniem a arsenem. Potom s kovy těžkými/lehkými, kovy ušlechtilé,drahé i ostatní.
V Jasu jsme si povídali o naší jedinečnosti, o různostech mezi námi, co nás definuje, jak se vidíme sami a jak nás třeba mohou vidět ostatní, jak vidíme ostatní my.
Vydali jsme se do přírody a společně tvořili.
V tělocviku jsme se aktivně zapojili do hodů, chytání míčků a hry baseballu.