13. 1. 2020–17. 1. 2020, Michal Šafránek Škola

Příroda v zimě

Druhý lednový týden jsme otevřeli téma přírody v zimě. V pondělí jsme po společném zahájení mravenčí písničkou vyrazili zapsat na internet počty ptáků, které kdo během “ptačí hodinky” vysledoval. Ptactvu jsme se věnovali i dále během týdne, v úterý jsme zakreslovali jejich význam v potravinovém řetězci a hráli jsme ptačí hry na tělocviku. Ptactvu jsme se věnovali i v rámci čtvrtečního venkovního dne, který jsme prožili ve Vrchlabí. V Krkonošském centru environmentálního vzdělávání “Krtek” jsme shlédli prezentaci o rozmanitých druzích ptáčků a potravě, kterou jim můžeme dát do krmítka. Následně jsme v parku ptáčky pozorovali na krmítku dalekohledy a zkoušeli jsme poznat, jaký z nich zrovna zobe zrníčka či jablíčka. Navštívili jsme také Záchrannou stanici pro handicapované živočichy, kde jsme viděli na blízko pár druhů živočichů, které člověk obyčejně nepotká - například od lišky školáci vůbec nechtěli odejít. Povídali jsme si o tom, jak se do této stanice zvířata dostávají, jak a co máme dělat my, když najdeme poraněné zvíře. Během týdne jsme se také věnovali slovíčkům z tématu “time and date”, pracovali jsme s geometrickými konstrukcemi nebo slovními druhy. Poslední hodinu týdne starší třída zkoumala během čtenářské lekce postavu, co všechno o postavě můžeme zjistit. Pracovali jsme se společnými úryvky z knihy....Mladší děti se na čtenářské dílně začetly do svých knih a některé s chutí představily svoje čtenářské deníky. Také jsme měli možnost se zaposlouchat do úryvků z knihy, kterou začala psát Nelča. Těšíme se na pokračování:)

Blog

Škola