5. 3. 2020, Michal Šafránek Škola

Rodičovská kavárna v Mraveništi - Hejného matematika

Začátkem března proběhla v Mraveništi rodičovská kavárna :-) Tentokrát byla zaměřená na výuku matematiky Hejného metodou. Společně jsme u kávy zhlédli záznam rozhovoru pana profesora Milana Hejného, od kterého jsme se přímo dozvěděli o základních principech a přínosech této metody i matematických prostředích, kde samotné učení probíhá. Řeč byla také o chybě jako prostředku k učení, o mentálních schématech v našem myšlení a konání a následně o jejich využití při výuce matematiky.

Dále jsme si vyzkoušeli samotnou práci žáků - způsob práce v prostředí krychlových staveb a dřívek. Stavěli jsme volné stavby, zvířata, řešili jsme, co bylo pro nás obtížné. Došli jsme ke gradaci náročnosti úloh, vzájemně jsme sdíleli, inspirovali se a hledali odpovědi na vznikající otázky. Dřívka nás dovedla k tvorbě geometrických tvarů v rovině i nám pomohla k pochopení posloupnosti a následnému vyvození vzorečku. Společně prožité tři hodiny nám umožnily objevit radost, hru i učení zkušeností, kterou prožívají při matematice školáci. A to jsme opravdu jen na začátku možností, které Hejného matematika nabízí…

Jak metodu výuky matematiky popisuje pan profesor Hejný můžete vidět například zde: https://www.youtube.com/watch?v=2YFBqnj_iCA
Více k principům Hejného metody se dočtete zde: https://www.h-mat.cz/sites/default/files/kestazeni/ProRodice2018.pdf

Blog

Škola