9. 9. 2019–13. 9. 2019, Michal Šafránek Škola

Škola v Markoušovicích a její rytmus

Druhý školní týden nás již dovedl k objevování jednotlivých předmětů a upevnění rytmu běžného školního týdne. Školáci tak zažili první češtinu, matematiku nebo angličtinu letošního roku. Dále jsme také podporovali společně vytvořená pravidla a spolupráci prostřednictvím her a dalších společných aktivit. K mravenčí písničce přibyla nová sloka o předcházejícím týdnu, kterou jsme si společně zazpívali při celoškolním zahájení týdne v pondělí na markoušovické návsi a pak opět v pátek při zakončení ve škole. Starší školáci taktéž poprvé zažili možnosti učení, které jím nabízí kombinovaný hodina s názvem ČAjMUK, kde si sami volí, jakou samostatnou práci z nabídky jaký den vypracují. Ve čtvrtek jsme se vypravili na venkovní den za poznáním Markoušovic v historickém kontextu. Venkovní den umožnil školákům prostřednictvím textů z kronik, mapy, obrázků a především vlastního pozorování objevit, kde byl před sto lety řezník, kde se prodávaly látky, kde byl pekař, jakými jazyky se tu mluvilo a z jakého důvodu je to dnes jinak či kdy a proč navštívil obec císař Josef II. Odpovědi na rozmanité otázky či řešení matematických úkolů umožnilo školákům složit a zjistit z jednotlivých písmen jeden z cílů dne - výstup na markoušovickou rozhlednu. Z rozhledny na hřebenu Jestřebích hor, kam vystoupali všichni přítomní školáci, jsme se rozhlédli od Železných hor přes hory Javoří či Zviřinu až po tři nejvyšší vrcholky Česka.

Blog

Škola