4. 1. 2021–8. 1. 2021, Zdeněk Portych Škola

Tříkrálový týden

Po vánočních svátcích jsme se opět mohli potkat ve škole, ale jen s jednou třídou. Starší školáci si pouze přišli vyzvednout notebooky, učebnice a další výukové materiály, protože jim byla nařízena distanční výuka z důvodů rostoucí nepříznivé epidemiologické situace. Vídat se tedy s nimi budeme pouze online.

Začátek týdne ještě patřil sdílení z vánočních prázdnin. Věnovali jsme zážitkům a tradicím v jednotlivých rodinách a také dárečkům od Ježíška - některé z nich jsme si mohli dokonce prohlédnout i naživo :-) Vytvořili jsme také společné přání do nového roku.

V dalších dnech jsme se už zase více ponořili do rytmu běžného týdne. Češtinu protkalo tříkrálové téma, čtení knih a pokračování v rozvoji psaní i pravopisu. Prvňáčci například tvořili písmena pomocí těl nebo psali na mazací tabulky, druhý ročník se zabýval druhy vět a třeťáci se pustili do vyjmenovaných slov. V matematice jsme se krom dalšího více věnovali geometrii - prvňáčci skládali a stříhali rovinné útvary, druháci přestavovali krychlové stavby a parkety a třeťáci pracovali například s trojúhelníkem na geobordu. Zatímco loňská tříkrálová výprava nás zavedla do cizích zemí, tentokrát byl venkovní den zaměřený na spolupráci a společné překonávání překážek v duchu polární expedice. Vypravili jsme se saněmi do sněhových plání a zdolávali výzvy jako Amundsen a Scott, když před 110 lety jako první lidé dobyli jižní pól. V nouzi jsme přepravili své oslabené kamarády, podařilo se nám i rozdělat oheň a všichni se ve zdraví vrátili zpět do Mraveniště. Konec týdne jsme zakončili poznáváním ptáčků, abychom během víkendové “ptačí hodinky” věděli, jak sčítat naše ptactvo.

Blog

Škola