25. 3. 2024–27. 3. 2024, Markéta Turková Škola

Velikonoce (třída II.)

V tento kratší velikonoční týden jsme začali preventivním programem s lektorkou organizace Etické dílny zaměřený na spolupráci a důležitost pravidel, posílení komunikačních dovedností a prevence šikany. Dozvěděli jsme se také co je Květná neděle, co jsou pašije, proč se vlastně zdobí vajíčka. Čtvrtek a pátek nás čekali prázdniny.