3. 4. 2023–5. 4. 2023, Eva Bittnerová Škola

Velikonoce (VIII.+VII.+VI.)

V tomto krátkém týdnu jsme si připomněli proč a jak slavíme u nás i jinde na světě Velikonoce. Co je pomlázka, tatar, mrskačka, šmigrus, paškál nebo řehtačka. Proč je čtvrtek zelený a kde se polévají vodou. Připomněli jsme si poselství Velikonoc, kterým je zmrtvýchvstání Ježíše Krista, úrody, života na Zemi.
V hodinách zeměpisu a francouzštiny jsem pracovali formou her a na tělocviku jsme se seznamovali se základy softballu.