22. 6. 2020–26. 6. 2020, Michal Šafránek Škola

Zahradní slavnost a vysvědčení

Závěrečný týden jsme žili především přípravou představení na zahradní slavnost, kde školáci zazpívali a pomocí scének ukázali, co během roku zažili - od týdne svobody v Praze na Národní třídě přes ponoření se do vesmíru až po výuku na dálku během koronavirového období. Také jsme neopomněli připomenout prožitky z putování po stopách 2.světové války. Poslední dny školního roku jsme věnovali úklidu školy, dokončovali jsme batikování triček a poslední den jsme si užili sdílením radostí při předání vysvědčení a při společných svačinkových hodech.
Někteří školáci se ještě rozloučili svým vystoupením a poděkováním na koncertě “pro Káču”, a pak už se i ti poslední rozjeli do svých domovů.

Krásné prázdniny všem!

Blog

Škola